Kurs Nurkowy Gdynia Public Safety Diver

Kurs Nurkowy Gdynia Public Safety Diver w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia

Jako zawodowy nurek współpracujący z lokalnymi władzami lub zasilający zespół ratownictwa nurkowego często przeprowadzasz nurkowania odzyskujące nie, tylko zgubione mienie w wodach o ograniczonej widoczności, czasami nawet zaangażowany jesteś poszukiwanie i wydobycie zwłok czy podwodne dochodzenia kryminalne Jeżeli związałeś swoją pracę zawodową z rożnego rodzaju służbami czy strażą pożarną, to Kurs Nurkowy Gdynia Public Safety Diver w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  jest dla Ciebie. Kurs pozwala na wyszkolenie profesjonalnych nurków do prowadzenia działań podwodnych, przy użyciu zawansowanych metod poszukiwawczych do odzyskiwania dowodów zanurzonych w wodzie oraz wspomagania nagłych, ratowniczych i śledczych usług do maksymalnej głębokości 30 m.

Cena

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy