Kurs Nurkowy  Gdynia Life Support Systems Service Technician w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia

Kurs Nurkowy  Gdynia Life Support Systems Service Technician w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia

Kończąc kurs Life Support Systems Service Technician w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia uzyskujesz praktyczną wiedzę i kompetencje techniczne z zakresu bezpiecznego przygotowywania, konserwacji i serwisowania sprzętu niezbędnego przy nurkowaniu z akwalungiem oraz przygotowanie wyposażenia nurkowego do wykorzystania nie, tylko z powietrzem, lecz również z innymi gazami oddechowymi.

Cena :

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy