Kurs instruktora nurkowania Gdynia  introductory, to mine instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia 

Kurs instruktora nurkowania Gdynia  introductory, to mine instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia 

Kopalnie otwierają coraz głębsze partie odgruzowanych korytarzy umożliwiając tym samym wpłynięcie do zalanych części na różnych głębokościach. Widząc coraz większe zapotrzebowanie wśród swoich klientów na wyższe stopnie nurkowe związane z nurkowaniem w zalanych kopalniach rozpoczynasz Kurs instruktora nurkowania Gdynia  introductory, to mine instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  by sprostać potrzebą rynku i podnieść swoje uprawnienia instruktorskie. Po ukończonym szkolenia instruktora nurkowania sztolniowego czeka cię jeszcze mnóstwo podwodnych penetracja zalanych kopalnianych korytarzy by uporządkować i wyszlifować swoje umiejętności poruszania się w przestrzeniach zamkniętych, choć jeszcze nie wymagających trudnej nawigacji oraz znajomości procedur jaskiniowych przy prowadzeniu grup nurków jaskiniowych.

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy