Kursy Pierwszej Pomocy DAN Gdynia 

Przygotowują Cię do podjęcia właściwych kroków
w przypadku zagrożenia życia bądź zdrowia drugiego człowieka. Szkolenia „oswaja” z trudnym wyzwaniem jakim jest podjęcie decyzji o ratowaniu w sytuacji bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowia i życia, w sytuacji zawsze trudnej i stresującej. Jeśli znalazłeś się na miejscu wypadku TY możesz udzielić tej pomocy. TY możesz być ratownikiem.

KURSY DAN  Gdynia :

BAscic LIfe Support, First Aid ,Oxygen First Aid, Advanced Oxygen, Aquatic Oxygen , Hazardous Marine Life, BLS -D Adult Pediatric Care, AED, On – Site Neurological Assesment

Dowiedz się więcej