Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy   Gdynia  DAN first aid.  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia 

Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy   Gdynia  DAN first aid.  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia 

Urazy mogą zdarzyć się każdemu- choć są, to obrażenia nie stanowiące bezpośredniego zagrożenia życia, to jest, to sytuacja wymagająca pomocy drugiemu człowiekowi. Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy   Gdynia  DAN first aid  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  uczy instruktorów jak wyszkolić niezbędną kadrę będącą w stanie udzielić pierwszej pomocy dorosłym ofiarom wypadków z obrażeniami niezagrażającymi życiu.

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy