Kurs Nurkowy Gdynia Hull Search Diver Specialist w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia

Kurs Nurkowy Gdynia Hull Search Diver Specialist w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia

Program tego kursu został stworzony z myślą o nurkach chcących wspomagać służby policyjne, celne oraz inne służby państwowe we wszelkich poszukiwaniach podwodnych. Zakres i wysoka specjalizacja świadczonych usług po kursie Nurkowym Hull Search Diver Specialist w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia wykracza daleko poza standardowe usługi specjalistyczne. Wystarczy wspomnieć o poszukiwaniu i wydobywaniu narkotyków i materiałów wybuchowych w pojemnikach metalowych (beczkach, kontenerach) spod wody, które często tam zostały ukryte.

Cena :

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy