Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy   Gdynia  DAN basic life suport w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia 

Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy   Gdynia  DAN basic life suport w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia 

Każdy obywatel powinien posiadać wiedzę i umiejętności konieczne do zastosowania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz pierwszej pomocy przedmedycznej u dorosłych. Dzięki kursowi w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy   Gdynia  DAN basic life suport w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  zyskujemy wiedzę jak skutecznie prowadzać i koordynować akcję ratowniczą do czasu przybycia służb medycznych

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy