Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy   Gdynia  EFR primary care / AED w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia 

Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy   Gdynia  EFR primary care / AED w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia 

W przypadku zagrożenia życia bądź zdrowia drugiego człowieka liczą się sekundy by mu pomóc. Rozpoznanie objawów nagłego zatrzymania krążenia i nabycie umiejętności prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, a także obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego jest kluczową wiedzą w sytuacji ratowania poszkodowanego. Prowadząc dziesiątki kursów pierwszej pomocy widzisz jak duże zapotrzebowanie jest na instruktorów pierwszej pomocy z użyciem Aed. Kończąc w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  Kurs Instruktora Pierwszej Pomocy   Gdynia  EFR primary care / AED w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  kształcisz coraz większe rzesze ludzi z przeprowadzania podstawowych zabiegów ratujących z wykorzystaniem zautomatyzowanego defibrylatora AED.

Cena :

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy