Kursy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej EFR Gdynia 

(Emergency First Response) przygotowują Cię do podjęcia właściwych kroków
w przypadku zagrożenia życia bądź zdrowia drugiego człowieka. Szkolenia „oswaja” z trudnym wyzwaniem jakim jest podjęcie decyzji o ratowaniu w sytuacji bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia zdrowia i życia, w sytuacji zawsze trudnej i stresującej. Jeśli znalazłeś się na miejscu wypadku TY możesz udzielić tej pomocy. TY możesz być ratownikiem.

KURSY EFR Gdynia  :

Primary Care/AED, Secondare Care, Care For Children

Dowiedz się więcej