Kurs instruktora Gdynia diver first aid instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia 

Kurs instruktora Gdynia diver first aid instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia 

Kurs instruktora Gdynia diver first aid instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  – każdy ma obowiązek udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej zanim pojawi się karetka z ratownikiem lub lekarzem i, to od naszej reakcji zależy życie drugiego człowieka. Z zasadami pierwszej pomocy zaznajamiane są nawet dzieci od najmłodszych lat. Dzięki kursowi instruktora Gdynia  diver first aid instruktor w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  będziesz mógł uczyć wszystkich jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej- jest, to cenna umiejętność, ponieważ zaledwie sekundy decydują o skuteczności podejmowanych działań ratunkowych. Jeśli posiadasz już przeszkolenie z pierwszej pomocy, ten kurs jest świetnym sposobem na przećwiczenie swoich umiejętności, a jednocześnie możliwością nauczenia się metod stosowanych w sytuacjach zagrożenia życia nurka. Jako instruktor pierwszej pomocy nie, tylko przekazujesz elementarną wiedzę z tego zakresu, ale również uczysz jak zadbać o bezpieczeństwo zarówno swoje, jak i poszkodowanego, jakie należy związku z tym podjąć czynności, dokonując dokładnej oceny sytuacji. Każdy kogo przeszkolisz na pewno będzie Ci wdzięczny za przekazanie tej wiedzy niezależnie czy, to będzie dziecko czy osoba dorosła.

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy