Kurs open water instruktor kurs instruktora nurkowania Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania w Gdyni

 1. Kurs open water instruktor kurs instruktora nurkowania Gdynia  w Polsce.

Kurs instruktora nurkowania  Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   Open Water IDC trwa od tygodnia do 10 dni. Minimalny czas kursu to 4 dni. Kurs ten ma za zadanie wprowadzić Cię w system każdej nurkowej organizacji w sposób kompletny Kurs instruktorów nurkowania    Gdynia  rozwija kandydatów na instruktorów nurkowania oraz ich umiejętności nurkowe a także uczy ich jak powinni szkolić swoich przyszłych kursantów. Kurs instruktora nurkowania  Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   może ukończyć osoba, która posiada co najmniej tytuł nurkowy Divemastera. Po zdanym egzaminie teoretycznym oraz praktycznym kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  jest możliwość przystąpienia do egzaminu na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  . Kurs na instruktora nurkowania   Gdynia  OWSI jest przeznaczony do tego, aby wyszkolić przyszłych instruktorów nurkowania. Umożliwia on pracę z kursantami w przyszłości oraz rozwijanie swoich umiejętności nurkowych. Podczas kursu panuje miła atmosfera, bez stresu. Egzamin na instruktora nurkowania nie jest stresujący. Kandydat na instruktora nurkowania ma za zadanie zaliczenie egzaminu instruktorskiego na minimum 80 procent. Egzamin na instruktora nurkowania jest po to, aby obiektywnie ocenić wiedzę nurkową kandydata na instruktora nurkowania oraz jego umiejętności nurkowe. Egzaminy na instruktora nurkowania są przeprowadzane przez Instruktorów Trenerów nurkowania. Jak dobrze wiemy nurkowanie z powietrznym sprzętem jest sportem bezpiecznym pod warunkiem, że zachowujemy przy tym niezbędne zasady bezpieczeństwa. Przy nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa mogą wystąpić urazy. Ważne jest to, abyś jako przyszły instruktor nurkowania dbał o bezpieczeństwo osób, które szkolisz oraz przeprowadzał kursy w profesjonalny sposób. Kurs instruktora nurkowania  Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   pomoże Ci rozwinąć twoje umiejętności nurkowe, które opierają się przede wszystkim na treningu nurkowym wykonywanym przez Ciebie. Dzięki naszemu kursowi będziesz miał możliwość do tego, aby podnosić swe kwalifikacje nurkowe. Natomiast kadra Twoich instruktorów nurkowania z szkoły instruktorów nurkowania Gdynia  będzie współpracowała razem z Tobą w celu rozwijania twoich umiejętności nurkowych oraz umożliwi Ci dalsze próby podnoszenia Twej wiedzy z zakresu nurkowania. Należy wspomnieć o tym, że nurkowanie zawodowe jako instruktor nurkowania wraz z sprzętem powietrznym nigdy nie jest zupełnie bez ryzyka. Natomiast, jeśli będziesz przestrzegał standardów, które proponuje organizacja nurkowa i stosował się do nich w trakcie szkolenia, czy nadzorowania nurków, którzy biorą udział w kursach nurkowania, to wszystko przebiegnie w sposób bezpieczny. Jako trener nurkowania podczas kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   często zauważam strach u kursantów, ale po pozytywnym ukończeniu przez nich kursu zauważalna jest wśród nich odwaga oraz pewność siebie. Ponadto chcą oni doskonalić swe umiejętności nurkowe. Po ukończonym kursie na instruktora nurkowania Gdynia  są oni pełni pasji, którą zarażają swych przyszłych kursantów. Jako instruktor nurkowania będziesz mógł zachęcać swych kursantów do odbycia kursu na instruktora nurkowania    Gdynia   Poza tym będziesz miał sposobność do tego, aby uwrażliwiać ich na piękno podwodnego świata, podziwiania go podczas nurkowania, zaszczepiać w nich miłość do ochrony przyrody znajdującej się pod wodą oraz wzmacniać ich poczucie wartości. Będziesz mógł także rozwijać w nich takie wartości jak: przestrzeganie etyki zawodowej instruktora nurkowania, otwieranie przed nimi nowych możliwości oraz udzielanie im wsparcia.

 1. Wymagania wstępne na instruktora nurkowania Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   w Polsce.

Do ukończenia kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  należy odbyć co najmniej 100 nurkowań w wodach otwartych całego świata. Ponadto trzeba posiadać Certyfikaty nurkowe, takie jak : dm/supervisor, deep, cpr, oxygen provider, first aid, nawigacja, nocne, wrakowe lub równoważne. Poza tym należy przedstawić swoje umiejętności wodne na kursie instruktora nurkowania Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   oraz aktualne ubezpieczenie nurkowe kandydata na instruktora nurkowania. Ważny jest także optymistyczny stosunek i chęć poszerzania swych kwalifikacji a także umiejętności nurkowych na przyszłych kursach instruktorów nurkowania Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  .

 1. Jakie są cele kursu instruktora nurkowania Gdynia w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   w Polsce

IDC?

W szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   za główny cel stawiamy sobie wyszkolenie kandydata na przyszłego instruktora nurkowania do pracy w charakterze instruktora w centrum nurkowym. Po skończonym kursie będzie on prowadził kursy nurkowe dla własnych kursantów oraz aktywnie uczestniczył w określonej organizacji nurkowej. Po pozytywnym zaliczeniu kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  zostaniesz nowym uczestnikiem organizacji nurkowej, będziesz miał możliwość kreowania pozytywnego wizerunku nurkowania w każdym zakątku świata, wniesiesz cząstkę siebie w dalszy rozwój nurkowania na świecie. Poza tym, gdy pozytywnie ukończysz Kurs na instruktora nurkowania   Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   będziesz mógł wnieść swój wkład w rozwój nurkowania, tam gdzie będziesz szkolił swych kurstantów na nurków. Po pozytywnym zaliczeniu kursu będziesz mógł także bronić podwodnego środowiska przyrodniczego.

 1. Czas trwania kursu na instruktora nurkowania Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   w Polsce.

Kurs nas instruktora nurkowania Gdynia  trwa mniej więcej 10 dni. W czasie kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   przedstawiony zostanie system jakim kieruje się organizacja nurkowa w której jest prowadzony kurs na instruktora nurkowania. Kurs na instruktora nurkowania   Gdynia  zawiera rozwijanie umiejętności szkoleniowych dla instruktorów nurkowania. Warto dodać, że kurs instruktorów nurkowania Gdynia świetnie nadaje się także dla Asystentów Instruktora nurkowania, a także instruktorów nurkowania z pozostałych organizacji nurkowych. Po pozytywnym zaliczeniu kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  uzyskasz możliwość podejścia do egzaminu na instruktora nurkowania Gdynia w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  .

 1. Kurs instruktora nurkowania Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   w Polsce składa się z:

Kurs instruktora nurkowania  Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   obejmuje zajęcia teoretyczne, na których uczestnicy kursu doskonalą swą wiedzę teoretyczną z z zakresu nurkowania. Kurs porusza takie zagadnienia jak: fizyka nurkowa, fizjologia nurkowa, sprzęt nurkowy, środowisko oraz umiejętności nurkowe. Poza tym na kursie uczestnicy wezmą udział w zajęciach basenowych z zakresu nurkowania. Podczas nich kandydaci na instruktorów nurkowania będą ćwiczyli to w jaki sposób prowadzić zajęcia na basenie dla swoich przyszłych kursantów. Ponadto będą oni ćwiczyli swe umiejętności do prowadzenia zajęć z nauki nurkowania na wodzie otwartej. Na kursie instruktorów nurkowania Gdynia  jest możliwość ćwiczenia nawigacji podwodnej na wodzie otwartej. Po kursie kandydaci na instruktorów nurkowania będą mogli odbyć staże przy kursach w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  . Po zakończeniu całego kursu na instruktorów nurkowania Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   kandydaci podejdą do egzaminu teoretycznego na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  . Jeżeli kandydaci pozytywnie zaliczą egzamin teoretyczny, to podejdą do egzaminu praktycznego na instruktora nurkowania Gdynia w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  .

 1. Sprzęt do kursu na instruktora nurkowania Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   w Polsce.

Na kurs instruktora nurkowania  Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   potrzebny jest następujący sprzęt: automat rekreacyjny z alternatywnym źródłem powietrza, jacket nurkowy, ABC – maska, fajka, płetwy, skafander mokry na basen oraz suchy na wody otwarte, butle nurkowe o pojemności 10l, 12l i 15l, balast, komputer oraz kompas nurkowy, dwie tabliczki nurkowe, minimum trzy latarki, z czego  jedną główną oraz dwie zapasowe, latarka do maski, dwa narzędzia tnące, bojka nurkowa, kołowrotek I szpulka nurkowa, zapasowa maska nurkowa, maseczka resuscytacyjna, zestaw tlenowy oraz apteczka pierwszej pomocy.

 1. Jakie materiały są wymagane na kursie Instruktora Nurkowania Gdynia w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   w Polsce?

Na kursie na instruktora nurkowania Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   będziesz wykorzystywał przede wszystkim dwa materiały kursowe. Dokładnie chodzi o manuala instruktorskiego, a także zeszyt ćwiczeń z kursu instruktora nurkowania Gdynia . Po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   zdobędziesz odpowiednie doświadczenie oraz pomoce szkoleniowe, które zawierają podręczniki instruktorskie i biuletyny szkoleniowe. Materiały te sprawią, że cały czas będziesz na bieżąco. W razie potrzeby będziesz mógł podjąć właściwą decyzję podczas trwania kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  , a także w swojej przyszłej pracy zawodowej jako instruktor nurkowania. W szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   na kursie instruktora nurkowania Gdynia zaleca się abyś używał wszystkich materiałów, które masz pod ręką, zarówno tych dla Ciebie jak i Twoich przyszłych kursantów. Ważne jest też to, abyś korzystał z przewodnika instruktorskiego danej organizacji nurkowej w której właśnie odbywasz szkolenie na instruktora nurkowania. Ponadto używaj dodatkowych materiałów dla instruktorów nurkowania na kursie instruktorów nurkowania Gdynia oraz po zdanym egzaminie.

 1. Logistyka na kursie instruktorów nurkowania Gdynia w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   w Polsce.

Przez pierwszych pięć dni kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  poznasz teorię nurkowania. Przez następne dwa dni kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   będziesz miał możliwość praktycznego sprawdzenia swej wiedzy teoretycznej. Ponadto odbędziesz nurkowanie na basenie nurkowym oraz wodzie otwartej. Następnie poznasz panujące standardy danej organizacji nurkowej. Na zakończenie kursu będziesz mógł powtórzyć zdobytą dotychczas wiedzę oraz poćwiczyć na basenie. Po zakończonym kursie nadejdzie czas na egzamin. Warto zaznaczyć, ze codziennie podczas kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   będziesz miał możliwość skorzystania z dodatkowych korepetycji w celu uzupełnienia swojej wiedzy.

 1. Zajęcia teoretyczne na kursie instruktorów nurkowania Gdynia w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   w Polsce.

Jako kandydat na instruktora nurkowania Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   będziesz samodzielne uzupełniał testy powtórkowe z fizyki nurkowej, fizjologii, środowiska oraz sprzętu nurkowego. Ponadto będziesz mógł brać udział w wykładach razem z innymi kandydatami na instruktora nurkowania. Natomiast na zajęciach basenowych podczas kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  przedstawiona zostanie prezentacja na basenie. Po zajęciach basenowych odbędą się zajęcia na wodzie otwartej. Podczas tych zajęć w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   będziesz przeprowadzał ćwiczenia na wodzie otwartej. Następnie przeprowadzisz prezentację wykładową z teorii nurkowania a kadra instruktorów trenerów nurkowania oraz dyrektorów z szkoły instruktorów nurkowania Gdynia  będzie oceniała Twoją pracę oraz podawała wskazówki. Na kursie instruktorów nurkowania Gdynia w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   będziesz otrzymywał oceny, które zostaną szczegółowo omówione. Po zakończonym kursie odbędzie się egzamin teoretyczny z zakresu organizacji nurkowej w której jest przeprowadzany Kurs na instruktora nurkowania   Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  . Następnie musisz zaliczyć egzamin z standardów organizacji nurkowej oraz procedur organizacji nurkowej. Po egzaminach nadejdzie czas na zaliczenie wszystkich ćwiczeń nurkowych. Powinieneś brac czynny udział w warsztatach podczas kursu instruktora nurkowania Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  . Jako kandydat na instruktora nurkowania podjedziesz do testu sprawnościowego. Będzie on zawierał przepłynięcie 800 metrów bez odpoczynku w założonej masce nurkowej oraz płetwach oraz rurce. Zajęcia w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   podczas kursu obejmują: standardy nurkowania, wiedzę teoretyczną z zakresu fizyki, fizjologii, sprzętu, środowiska, tabel, prezentacji nurkowych. Ponadto zawierają one omówienia nurkowe, system organizacji nurkowej a także etyka instruktora nurkowania oraz marketing w zakresie nurkowania. Po zdaniu wszystkich egzaminów oraz ćwiczeń nurkowych otrzymasz certyfikat instruktora nurkowania

 1. Zajęcia basenowe na kursie instruktorów nurkowania Gdynia w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   w Polsce.

Na początku zajęć basenowych podczas kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   będziesz miał możliwość nauczyć się umiejętności, których uczą się kursanci na takich kursach jak: kurs nurkowy Doskonała pływalność, kurs nurkowania OWD, kurs ratownika nurkowego Rescue. Ponadto nauczysz się oceniać umiejętności pływackie przyszłych kandydatów na nurków. Podczas kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   będziesz doskonalił takie umiejętności jak: oddychanie z automatu, czyszczenie automatu za pomocą metody bypass oraz wydmuchiwania resztek powietrza z płuc. Poza tym wyćwiczysz takie umiejętności jak: odszukiwanie automatu nurkowego metodą z prawego ramienia, odszukiwanie automatu do oddychania po węzach od stopnia pierwszego oraz wzbudzonego automatu nurkowego. Poza tym nauczysz się oddychać przez 30 sekund jako dawca oraz biorca, a także podając gaz z Octopusa. Jest to automat zapasowy. W tym ćwiczeniu nauczysz się płynąć jako dawca oraz biorca. Poza tym wykonasz takie ćwiczenia jak: dwa wdechy z brakiem gazu na głębokości 9 metrów z automatu głównego jako dawca oraz biorca, samodzielnie zdejmiesz oraz założysz pas balastowy, odepniesz i zapniesz wężyk do jaketu lub skrzydła nurkowego, do połowy zalejesz maskę nurkową a potem ją opróżnisz z wody, zalejesz wodą całą maskę nurkową, zdejmiesz oraz założysz maskę nurkową, wytrzymasz pod wodą bez maski nurkowej przez jedną minutę, będziesz pływał bez maski nurkowej na głębokości 9 metrów, wykonasz wraz z partnerem pivot inflatorem oraz ustami. Ponadto wykonasz awaryjne wynurzenia CESA, usuniesz skurcz pod wodą, zdejmiesz oraz założysz sprzęt nurkowy pod powierzchnią wody. Podczas kursu instruktora nurkowania Gdynia w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   poznasz zasady oceniania umiejętności pływackich kursantów, których w przyszłości będziesz szkolił. Nabędziesz takie umiejętności jak: przepłynięcie 200 metrów, utrzymywanie się na powierzchni wody przez 10 minut, poznasz także dwie techniki pływania z założonymi płetwami nurkowymi. Ponadto nauczysz się jak prawidłowo czyścić maskę nurkową oraz rurkę oddechową. Poza tym przepłyniesz 360 metrów po powierzchni wody w abc nurkowym oraz 10 metrów pod wodą także w abc nurkowym. Będziesz też nurkował na głębokość 3 metrów pod wodą na bezdechu. Twoim zadaniem będzie też odnalezienie a także założenie abc nurkowego oraz pasa balastowego. Jednym z ważniejszych ćwiczeń podczas kursu instruktora nurkowania jest ćwiczenie numer 7 z kursu nurkowego Rescue nieprzytomny nurek na powierzchni. Będziesz je wykonywał wiele razy podczas kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  . Po ukończonym już kursie instruktora nurkowania Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   zawsze dbaj o bezpieczeństwo swoje oraz Twoich klientów i kursantów. Pamiętaj przestrzeganie zasad bezpieczeństwa jest najważniejsze! Jeżeli pozytywnie skończysz kurs instruktora nurkowania  Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  , to zawsze stawiaj bezpieczeństwo na pierwszym miejscu. Ponadto ważne jest stosowanie się do wszystkich standardów, procedur oraz wymagań podczas prowadzenia kursów dla swoich kursantów na nurków. Wszystkie te zasady znajdziesz w Manualu instruktorskim, a takze przewodnikach szkoleniowych kursów nurkowych. Ponadto są one w biuletynach dla instruktorów nurkowych.

 1. Wody otwarte na kursie instruktora nurkowania Gdynia w szkole instruktorów nurkowania Gdynia   w Polsce.

Podczas kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   nauczymy Cię przeprowadzania oraz kontrolowania przebiegu całego nurkowania podczas kursów, które będziesz organizował dla swoich przyszłych kursantów. Poza tym na  kursie instruktora nurkowania Gdynia  pokażemy Ci jak pośrednio i bezpośrednio nadzorować nurków podczas kursów nurkowych. Podczas nadzoru bezpośredniego obserwuje się oraz ocenia możliwości kursantów podczas, gdy oni realizują w praktyce poznaną teorię. Ważną uwagą jest to, że podczas kursu nurkowania nie wolno Ci przerzucać bezpośredniego nadzoru na swojego certyfikowanego asystenta lub divemastera. Wyjątkiem od reguły jest sytuacja, gdy standard danego kursu nurkowego twierdzi inaczej. Tego wyjątku nauczysz się podczas kursu na instruktora nurkowania    Gdynia   Na kursie instruktora nurkowania Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   nauczysz się także jak sprawować nadzór pośredni podczas kursów nurkowych. Ty, jako instruktor nurkowy będziesz musiał sprawować nadzór pośredni oraz kontrolować zajęcia nurkowe, które będziesz przeprowadzał, ale nie masz obowiązku nadzorowania wszystkich czynności nurkowych. Po ukończeniu kursu instruktora nurkowania Gdynia będziesz potrafił zatwierdzać czynności nurkowe swoich przyszłych kursantów podczas kursów nurkowych. Ponadto nauczysz się jak nadzorować, planować, przygotowywać wszystko do nurkowania. Poza tym poznasz procedurę sprawdzenia sprzętu nurkowego przed każdym nurkowaniem oraz wejściem i wyjściem z wody. Jako instruktor nurkowy po skończonym kursie na instruktora nurkowania Gdynia musisz być przygotowany do szybkiego wejścia do wody w sprzęcie nurkowym. Po ukończeniu przez Ciebie kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   będziesz weryfikował spełnienie wszystkich wymagań zaliczeniowych swoich kursantów poprzez podpisanie log–booków i dokumentacji z kursu nurkowego uczestników. Gdy zostaniesz instruktorem nurkowania po ukończonym kursie na instruktora nurkowania Gdynia  zawsze zareaguj na potrzeby swoich kursantów oraz udziel fachowej pomocy. Podczas organizowanego przez siebie kursu nurkowego bądz zawsze dostępny dla swoich kursantów oraz służ radą.

 1. Egzamin open water Instruktor na kursie na instruktora nurkowania Gdynia w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   w Polsce.

Wymagania, jakie są stawiane podczas kursów na instruktorów nurkowania przebiegają od łatwiejszych przez trudniejsze do bardzo trudnych. Aby przejść do kolejnego etapu kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  trzeba posiąść wiedzę z poprzednich etapów. Egzamin na instruktora nurkowania Gdynia  jest prowadzony przez instruktorów, trenerów oraz dyrektorów kursu z szkoły instruktorów nurkowania Gdynia . W czasie egzaminu na instruktora nurkowania będziesz musiał pokazać swoje umiejętności prowadzenia kursu dla nurków jako instruktor nurkowania a także umiejętności ratowniczych. Podczas egzaminu na instruktora nurkowania musisz znać system organizacji nurkowej, który został Ci przedstawiony podczas kursu na instruktora nurkowania    Gdynia   Ponadto musisz wykazać się wiedzą teoretyczną na odpowiednim poziomie, którą nabyłeś na wykładach podczas kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  . Egzamin na instruktora nurkowania trwa dwa dni. Podczas niego będziesz przedstawiał swe zdolności prowadzenia danego kursu nurkowania dla swoich przyszłych kursantów. Ponadto będziesz musiał zaprezentować swoje umiejętności ratownicze oraz wykazać się znajomością systemu danej organizacji nurkowej oraz teorii nurkowania. Egzaminatorzy obecni podczas egzaminu na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   są pomocni przez cały czas trwania egzaminu, ale ich głównym zadaniem jest ocena Twoich zdolności jakie nabyłeś podczas kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  . Ważne jest to, abyś był dobrze przygotowany do egzaminu, ponieważ nikt nie udzieli Ci wskazówek. Egzamin teoretyczny na instruktora nurkowania składa się z: testu teoretycznego, który ma 100 pytań, testu z standardów organizacji nurkowej liczącego 50 pytań, testu z etyki instruktora nurkowania, który liczy 25 pytań, wylosowanej przez Ciebie prezentacji oraz omówienia wstępnego do danego kursu nurkowego a także omówienie końcowe danego kursu nurkowego, który wylosujesz. Egzamin teoretyczny na instruktora nurkowania musi być zaliczony na minimum 80 procent. W razie potrzeby jest możliwa poprawka egzaminu. Jeżeli chodzi o egzamin praktyczny na instruktora nurkowania to składa się na niego wykonanie na basenie trzech wylosowanych ćwiczeń przez kandydata na instruktora nurkowania. Ponadto trzeba jeszcze wykonać ćwiczenia z kursu Rescue. Po zaliczeniu egzaminu praktycznego na basenie przychodzi czas na egzamin praktyczny na wodzie otwartej. Na tym egzaminie będziesz przeprowadzał omówienie wstępne do danego kursu nurkowego. Ponadto wylosujesz dwa ćwiczenia z kursów nurkowych, których nauczyłeś się na kursie na instruktora nurkowania. Następnie poprowadzisz nurkowanie nawigacyjne oraz wykonasz wycieczkę nurkową na danym akwenie, gdzie przeprowadzany jest egzamin na instruktora nurkowania. Po wyjściu z wody przeprowadzisz omówienie końcowe z danego kursu nurkowego. Na egzaminie praktycznym próg zaliczenia także wynosi 80 procent. Tego egzaminu nie da się poprawić.

 1. Twoja rola po kursie na instruktora nurkowania Gdynia w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   w Polsce.

Po zaliczeniu kursu na instruktora nurkowania    Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  , a także zdaniu egzaminów instruktorskich będziesz mógł certyfikować swoich przyszłych kursantów. Zanim jednak przystąpisz do nadzorowania nurków oraz prowadzenia kursów nurkowych, to oceń swoją gotowość, kondycję oraz stan zdrowia. Musisz być zawsze w gotowości do nadzorowania oraz reagowania na sytuacje awaryjne, jakie mogą się przytrafić pod wodą w czasie nurkowania. Ponadto zawsze oceniaj panujące warunki nurkowe i zastanów się, czy jesteś wystarczająco gotowy do tego, aby przeprowadzić kursy nurkowe. Jeżeli jesteś świeżo po kursie instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  , to zawsze sprawdzaj swoją wiedzę, która jest Ci potrzebna podczas szkolenia, czy nurkowania, abyś był pewny, że Twoi kursanci są bezpieczni oraz mają odpowiednie przygotowanie do wykonania danego nurkowania. Kiedy będziesz uczył nurkowania, to pamiętaj o tym, aby zawsze pomagać oraz nadzorować swych kursantów.  Twoim zadaniem jest uświadomienie swoich nurków, że są odpowiedzialni za nurkowanie w granicach limitów dla swojego wyszkolenia oraz doświadczenia, które nabyli podczas kursu nurkowego. Gdy Twój kursant spełnił wszystkie wymagania oraz zaliczył kurs nurkowy, który przeprowadzałeś to musisz go certyfikować na dany stopień nurkowy w ciągu 7 dni.

 1. Jak powinieneś postępować po ukończeniu kursu na instruktora nurkowania Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   w Polsce?

Jako świeżo upieczony instruktor nurkowania po kursie na instruktora nurkowania Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   musisz cały czas być na bieżąco z wiedzą oraz technikami nurkowymi.

Cały czas musisz uzupełniać swoją wiedzę nurkową poprzez czytanie literatury nurkowej.

Natomiast raz w roku należy uczestniczyć w spotkaniach i seminariach swej organizacji nurkowej. Ważne jest to, abyś cały czas podnosił swoje umiejętności oraz kwalifikacje nurkowe poprzez zdobywanie kolejnych stopni instruktora nurkowania Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  . Pamiętaj także o dokumentacji oraz procedurach administracyjnych związanych z nurkowaniem. Ponadto musisz oceniać zdolności swoich kursantów na basenach oraz wodach otwartych. Przy prowadzeniu kursów nurkowych zawsze dokonuj oceny ryzyka, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: możliwości swoich kursantów, warunki środowiska w których będziesz przeprowadzał nurkowanie, sprawność sprzętu nurkowego, a także zmienne fizyczne oraz psychiczne swoich kursantów a także swoje. Gdy dokonujesz tej oceny, to musisz być zawsze konsekwentny oraz rozważny w stosunku do zaistniałej sytuacji. Musisz nauczyć swoich kursantów minimalizacji stresu oraz niepokoju, a także jak unikać paniki podczas nurkowania. Staraj się rozpoznawać oznaki stresu oraz paniki u swoich nurków.. Zawsze bądz skoncentrowany na tym, aby nic nie odwróciło twej uwagi od zestresowanego oraz zaniepokojonego nurka. Gdy rozpoczynasz kurs, to pamiętaj aby na początku poprosić Twoich kursantów o przeczytanie, wypełnienie oraz podpisanie dokumentów związanych z danym kursem nurkowym. Bądź gotowy w każdej chwili odwołać nurkowanie dla grupy lub pojedynczej osoby. Zachowuj się profesjonalnie po zdanym kursie na instruktora nurkowania w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia  .

 1. Następny Twój krok po ukończeniu kursu instruktora nurkowania Gdynia w szkole instruktorów nurkowania Gdynia   w Polsce – zostań instruktorem specjalizacji nurkowej.

Po zaliczeniu kursu instruktora nurkowania Gdynia  w szkole instruktorów nurkowania  Gdynia   masz możliwość dalszego rozwoju. Możesz się zapisać na kolejne kursy instruktora nurkowania specjalizacji nurkowej. Są dostępne następujące specjalizacje: Instruktor specjalizacji nurkowej – nurkowanie głębokie, Instruktor specjalizacji nurkowej – rekreacyjny wrak, Instruktor specjalizacji nurkowej – suchy skafander, Instruktor specjalizacji nurkowej – nawigacja, Instruktor specjalizacji nurkowej – nurkowanie nocne, instruktor specjalizacji nurkowej – nawigacja, instruktor specjalizacji nurkowej-nurek samodzielny, Instruktor wielopoziomowej specjalizacji nurkowej, Instruktor specjalizacji nurkowej – Fotografia podwodna, Instruktor specjalizacji nurkowej – Videofilmowanie, Instruktor specjalizacji nurkowej- Action camera, Instruktor specjalizacji nurkowej –  Poszukiwanie i wydobywanie, Instruktor specjalizacji nurkowej- Nurkowanie w prądzie, Instruktor specjalizacji nurkowej –  Nurkowanie z łodzi, Instruktor specjalizacji nurkowej – Podwodny przyrodnik, Instruktor specjalizacji nurkowej- Podwodny aktor, Instruktor specjalizacji nurkowej –  Podwodne modelowanie, Instruktor specjalizacji nurkowej-  Nurkowanie z plaży, Instruktor specjalizacji nurkowej -Działanie komory hiperbarycznej, Instruktor specjalizacji nurkowej- Nurkowanie surface supplied oraz Instruktor specjalizacji nurkowej -Snorkeling.

Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Gdynia Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Gdynia Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Gdynia Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Gdynia Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Gdynia Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Gdynia Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Gdynia  Kurs Instruktora Nurkowania Open Water Instruktor Gdynia

zobacz również nasze nne strony :

http://balonybielskobiala.pl http://balonyhelbielsko.pl    http://balonariumbielsko.pl  http://balonyzhelembielsko.pl

http://Balonybielsko.com.pl   http://bielskobalony.pl   http://sklepbalony.pl  http://heldobalonowbielsko.pl    http://pudlozbalonami.pl  http://pocztabalonowabielsko.pl  http://girlandybielsko.pl   http://dekoracjebalonowebielsko.pl http://butlazhelembielsko.pl  http://butlazhelemcom.pl

Podstawowy kurs nurkowy Padi Bielsko Biała

Podstawowy kurs nurkowy Padi Bielsko Biała

Kontakt

Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała  Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała Wypożyczalnia sprzętu górskiego Bielsko Biała

Kontakt

U nas zaopatrzycie się na każde warunki. Zapraszamy do korzystania z wypożyczalni

Cena:

Ceny kursów instruktorskich ustalane są po konsultacji telefonicznej tel. +48 735 600 300  Zapraszamy

Praca instruktora nurkowania jest idealnym zajęciem dla osób aktywnych, podchodzących do życia z pasją i energią. Jeśli więc szukasz w życiu „czegoś więcej”, a odwaga, odpowiedzialność i szukanie nowych wyzwań to Twoja druga natura, praca jako instruktor nurkowania to wymarzone zajęcie dla Ciebie.

Marzysz o nauczaniu nurkowania, chciałbyś, aby Twoja pasja stała się Twoim zawodem, to trafiłeś we właściwe miejsce.

Jesteśmy profesjonalną szkołą instruktorów nurkowania. Dobra atmosfera, doświadczenie, wiedza i zaangażowanie zapewniają owocną i przyjemną naukę. Wyróżnia nas to, że nas kurs koncentruje się bardziej na tym, co Instruktor będzie umiał po kursie, a nie jedynie na przygotowaniu do zdania egzaminu. Wiemy jaką wiedzę musi zdobyć kandydat aby zostać instruktorem i potrafimy ją w odpowiedni sposób przekazać. Pomożemy Ci, abyś nabytą wiedzę i umiejętności mógł efektywnie wykorzystać w swojej przyszłej pracy jako instruktor nurkowania.

Posiadamy wieloletnią praktykę w prowadzeniu dużych centrów nurkowych za granicą i w Polsce. Nie uczymy niczego, czego samemu nie spróbowaliśmy i nie przyniosło to efektów w branży nurkowej. Nasza szkoła zapewnia: możliwość rozwoju, zdobywanie ciągłych doświadczeń, wiedzy, zapewnia satysfakcję zawodową oraz daje uprawnienia dzięki którym możesz pracować w dowolnym miejscu na świecie. W naszej szkole Instruktorów nurkowania poświęcamy bardzo dużo czasu na korepetycje oraz warsztaty umiejętności nurkowych. Każdy program nauczania dostosowujemy indywidualnie do klienta, jego możliwości czasowych, oczekiwań szkoleniowych.

Zapisz się na kurs

Nie zwlekaj i zapisz się na Kurs Open Water Instructor

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Centrum Nurkowe BESKID DIVERS, ul. Chełmska 5, 43-300 Bielsko-Biała. Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ze świadczeniem usług przez naszą Firmę oraz w celach kontaktowych. Ponadto, mają Państwo prawo do wglądu, aktualizacji, sprostowania bądź usunięcia danych osobowych oraz złożenia skargi do organu nadzoru.
Więcej informacji na temat polityki ochrony danych osobowych w naszej Firmie mogą Państwo uzyskać pod adresem: polityką prywatności